کارتریج HP 78 Tri-color Inkjet Print s

کارتریج hp 78 اصل tri-color( جوهر مناسب پرینترهای جوهری : HP Color Copier 210Lx HP Color Copier 310 Printer HP Deskjet 3810 HP Deskjet 3816 HP Deskjet 3820 HP Deskjet 3820c HP Deskjet 3820v HP Deskjet 3820w HP Deskjet 3822 HP Deskjet 6122 HP Deskjet 6127 HP Deskjet 916c HP Deskjet 920cw HP Deskjet 920cxi HP Deskjet 922c HP Deskjet 9300 HP Deskjet 930c HP Deskjet 930cm HP Deskjet 932c HP Deskjet 933c HP Deskjet 934c HP Deskjet 935c HP Deskjet 940c HP Deskjet 940cvr HP Deskjet 1220 C HP Deskjet 1200 C HP Deskjet 1280 Printer HP PSC 950xi HP PSC 950vr HP PSC 950 HP PSC 720 HP PSC 750xi HP PSC 920 HP Deskjet 950c HP Deskjet 940cw HP Deskjet 940cxi HP Deskjet 920c HP Deskjet 920cvr HP Deskjet 995c HP Deskjet 990cm HP Deskjet 980c HP Deskjet 970cxi HP Deskjet 970c HP Deskjet 959c HP Deskjet 960c HP Deskjet 960cxi HP Photosmart P1000 Printer HP Fax 1220 HP Fax 1220xi HP Fax 1230xi HP Officejet 5110v HP Photosmart P1100 Printer HP Photosmart 1218 HP Photosmart 1218xi HP Photosmart 1215 HP Photosmart 1215vm HP Officejet v45 HP Officejet v40 HP Officejet v40xi HP Officejet g55 HP Officejet v30 HP Officejet g85 HP Officejet g85xi HP Officejet k60 HP Officejet g95 HP Officejet g55xi HP Officejet 5110xi HP Officejet 5110 HP Officejet 5100 series HP Fax 1230 HP Deskjet 995ck HP Deskjet 990cxi HP Deskjet 990cse HP Deskjet 990c HP Deskjet 980cxi HP Deskjet 970cse HP Deskjet 960cse HP Deskjet 955c HP Deskjet 957c HP Deskjet 952c HP Deskjet 948c Printer HP Officejet k80 HP Photosmart 1115 Printer HP Photosmart 1315 Printer HP Deskjet 930p HP PSC 950c HP PSC 750 ) C6578DN

کد کالا : 140103083

HP 78 Tri-color Inkjet Print Cartridges

قیمت واحد برای خرید تعدادی:
+2 عدد ۰ ريال ۰ ریال تخفیف
+5 عدد ريال ریال تخفیف
560