کارتریج HP 122 Black Inkjet Print

کارتریج hp 122 اصل black( جوهر مناسب پرینترهای جوهری : HP Deskjet 1000 Printer - J110a HP Deskjet 1000 Printer - J110d HP Deskjet 1012 Printer HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J410c HP Deskjet 1050A All-in-One Printer - J410g HP Deskjet 1055 All-in-One Printer - J410e HP Deskjet 1510 All-in-One Printer HP Deskjet 2000 Printer - J210b HP Deskjet 2050 All-in-One J510e HP Deskjet 2050 All-in-One J510a HP Deskjet 2050A All-in-One Printer - J510c HP Deskjet 2514 All-in-One Printer HP Deskjet 2548 All-in-One Printer HP Deskjet 3000 Printer - J310a HP Deskjet 3050 All-in-One Printer - J610a HP Deskjet 3050 All-in-One Printer - J610b HP Deskjet 3050 All-in-One Printer - J610e HP Deskjet 3050A e-All-in-One Printer - J611a HP Deskjet 3054 All-in-One Printer - J610a HP Deskjet 3057A e-All-in-One Printer - J611n HP Officejet 2620 All-in-One Printer HP Officejet 2622 All-in-One Printer HP Officejet 4630 e-All-in-One Printer HP Officejet 4634 e-All-in-One Printer HP Officejet 4639 e-All-in-One Printer HP Deskjet 1051 All-in-One Printer HP Deskjet 1056 All-in-One Printer - J410a HP Deskjet 1050A All-in-One Printer - J410h HP Deskjet 1512 All-in-One Printer HP Deskjet 1514 All-in-One Printer HP Deskjet 2050 All-in-One J510c HP Deskjet 2050 All-in-One J510d HP Deskjet 2050A All-in-One Printer HP Deskjet 2512 All-in-One Printer HP Deskjet 2540 All-in-One Printer HP Deskjet 2549 All-in-One Printer HP Deskjet 3050 All-in-One Printer - J610c HP Deskjet 3050 All-in-One Printer - J610d HP Deskjet 3050 All-in-One Printer - J610f HP Deskjet 3050A e-All-in-One Printer - J611b HP Deskjet 3054A e-All-in-One Printer - J611d HP Deskjet 3055A e-All-in-One Printer - J611n HP Deskjet 3059A e-All-in-One Printer - J611n HP Deskjet 3510 e-All-in-One Printer HP Deskjet 2050A All-in-One Printer - J510a HP Deskjet 1000 Printer - J110e HP Deskjet 1010 Printer HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J410a HP Officejet 2624 All-in-One Printer HP Officejet 4632 e-All-in-One Printer HP Officejet 4636 e-All-in-One Printer HP Deskjet 1014 Printer HP Deskjet 2000 Printer - J210c HP Deskjet 3060 All-in-One Printer - J610e HP Deskjet 3052A e-All-in-One Printer - J611f HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J110d ) CH561HE

کد کالا : 140103118

HP 122 Black Inkjet Print Cartridge

ارسال رایگان روز بعد

الان سفارش دهید و تا چهارشنبه 2 بهمن تحویل بگیرید

با خرید این کالا، برای خرید بعدی‌تان اعتبار هدیه دریافت می‌کنید.
توجه: پرینتر پشتیبانی کننده از این کارتریج، پارتهای تولید مختلفی دارد و ممکن است کارتریج انتخابی با آن سازگار نباشد. حتما قبل از خرید، از مدل کارتریج مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
۲,۴۶۰,۰۰۰ ريال
قیمت واحد برای خرید تعدادی:
+2 عدد ۲۴۲۳۱۰۰ ريال ۳۶۹۰۰ ریال تخفیف
+5 عدد ريال ریال تخفیف
هر صفحه ۲۰۵۰۰ ريال
120