مشتری عزیز؛ کلیه سفارشهای ثبت شده در بازه 27 شهریور تا 29 شهریور، 30 شهریور پردازش و ارسال خواهند شد.

راهنمای خرید از سایت پرینت‌فید

مرحله اول

01 مطابق شکل زیر وارد سایت پرینت‌فید می‌شویم: