پرینت فیدی عزیز؛ به دلیل اختلال پیش آمده و مشکلات اینترنت ممکن است ثبت، پردازش و ارسال سفارش شما با کندی مواجه شود.
"پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم"

راهنمای خرید از سایت پرینت‌فید

مرحله اول

01 مطابق شکل زیر وارد سایت پرینت‌فید می‌شویم: