جشنواره فروش زمستانی؛ تا 40 درصد تخفیف کارتریج‌های اصل | از 22 دی تا 5 بهمنشروع خرید

راهنمای خرید از سایت پرینت‌فید

مرحله اول

1.مطابق شکل زیر وارد سایت پرینت‌فید می‌شویم: