پرینت فیدی عزیز؛ سفارش‌هایی که بعد از 25 اسفند ثبت شوند، برای تهران، از روز 5 فروردین و برای شهرستان، از 17 فروردین پردازش و ارسال می‌شوند

راهنمای خرید از سایت پرینت‌فید

مرحله اول

01 مطابق شکل زیر وارد سایت پرینت‌فید می‌شویم: